Vinterns gallring

Jag har lagt ganska många timmar nu i vinter på en förstagallring. Det börjar dock bli klart. Ett par lördagar

gallring till och sedan några timmars utkörning. Det blir väldigt fint när det är genomgånget, stor skillnad på

skogen när man kan gå obehindrat och se lite längre genom beståndet.