Lockräv

Det har gått trögt med åteljakten efter räv i vinter. Rävarna har inte besökt åteln särskilt mycket så idag

gjorde jag ett försök att locka lite istället. Jag satte mig i gräset på en hög kulle med plöjda åkrar runt omkring och

strimmor av beteshagar. Klockan var runt 17 när jag började locka. Efter 4-5 lockserier kom en rävtik smygande

över den svarta plöjda jorden. Det tog några sekunder för mig att vrida runt och sätta benstöden till rätta men

räven märkte mig inte i sidovinden och jag kunde lugnt skjuta den på ungefär femtio meter.

Lockjakt är väldigt spännande och bygger på att man sitter rätt i vind och är väl förberedd. Denna gången hade jag tur att räven

genade lite över åkern för hade den komit smygande rakt bakifrån hade jag aldrig fått en så lugn skottchans.

Lockpipan jag använde var en Nordic Predator, den är lätt att använda och variera ljudet på ett bra sätt.