Målarväder och tröskardags

Hög tid att få in spannmålen nu. Älgarna har gått hårt åt havren men nu är det slut på det roliga.
Ska försöka skjuta en räv i halmhögarna imorgon. De brukar springa och leta efter sorkar och möss direkt efter slåttern.

Nu håller vi på att måla stugan utvändigt. Vedugnen levereras i veckan så det är det stora jobbet som kvarstår
förrutom andra strykningen med rödfärgen.