Bastudelen

Nu har vi skaffat material för att bygga upp bastudelen. Den blir 1,6×2,2 meter.
Det blir bastupanel av gran med en luftspalt mellan timmerväggen och panelen. Väggarna mot relaxen
isoleras.