Vinterrävar

Två vakrävar har det blivit i veckan och jag vill tro att fler är på gång. Kylan biter och födosöket för
rävarna sträcker sig över större delen av dygnet.