Utfodring

Det är tacksamt att utfordra rådjuren nu. De står och väntar när jag kommer hem från jobbet.
När jag skakar i spannet kommer de närmre och stannar en bit ifrån och avvaktar. När jag sedan går
in och stängt dörren, kommer de springande från flera håll.

Bilderna är tagna från köksfönstret med 200mm objektiv.
Fågelmatstjuven!