Upprensning på torpet

Förra helgen vigde jag till att snygga till i ett kärr där björkar lagt sig ner för vinden efter förra vinterns
avverkning. Det gäller att passa på medans det är hårt i backen annars hade jag aldrig kommit fram
med traktorn där.