Hårt liv för det vilda

Nu har det varit kallt länge med ett rejält snötäcke. Det var lite milt efter jul och det
gjorde att snötöcket är hårt närmast backen och djuren har därför svårt att komma ner.

Jag har gjort några små åtgärder för att rådjuren och hararna ska få lite näring.
Plogning för att frilägga gräs och fällt några aspar.