Bastu Update Torsdag

Sådär, nu är plåtarbetet klart. Vedugnen står på plats och genomföringen med plåtar och
brandisolering genom taket är färdigt.