Avverkningen klar!

Nu är avverkningen i Packarp klar. Det har varit perfekta väderförhållanden, torrt och fint
så det är inget sönderkört. Här är några före/efter bilder.
Före

Efter

Före

Efter

Före

Efter