Augustiräv

På kvällen den 1:e augusti kom en räv genom hästhagen. Jag siktade på den men hårkorset ville
inte ligga still så jag avstod. Dagen efter började jag dagen med att sitta en stund på pass och
locka, det tog bara två lockserier (först med harskrik och sen med muspip) så kom räven glatt
springande mot mig.